Volvo FH12

Raiejääkide äravedu

Mahutab 40m3 jäätmeid
Tõstenoole pikkus 8m

Kasutame oksade äraveoks