Igasse aeda ning igaks otstarbeks leidub sobiv puu,-või põõsas!

Istiku valikul tuleks kindlasti leida sobivad liigid. Puu elujõud sõltub kasvupinnasest kui valgusest. Sellest tulenevalt tuleks lähtuda  nii asukoha pinnasest, valgustingimustest ning puu vajadusest,  puu,- põõsaste hilisemast kujust ning mõelda aia kui terviku peale.

Puud annavad aiale kõrguse, struktuuri ja kaunistavad seda. Kaunite õiepungade ja mitmekesise kujuga viljapuud ja -põõsad ei näe ainult head välja, vaid pakuvad aiaomanikule ka maitsvaid vilju.

Istutamisel keskendume parimate võimalike kasvutingimuste loomisele.

Greiferi kopa abil teostame taimele sobiva augu kaevamist kui pinnase vahetust- mulla parandamiseks. Istutame igas suuruses puid (kuni 5m).

Lisaks tuleb puu esimestel aastatel toestada, kuni see on korralikult juurdunud ja oma kohale kinnitunud. Toe asetame 1/3 ulatuses vastu esimeste okste all asuvat tüveosa. Nii kinnituvad juured korralikult ning tüvi võib rahus õõtsuda ja jämedusse kasvada.

Istikute järelhooldusel teostame regulaarselt taimede kastmist ning kujunduslõikust.

Kui hakata puud noorena õigete lõikusvõtetega kujundama, kasvab puu tugevaks ja pikaealiseks ning võimalik on kokku hoida hilisemaid suuremaid kulutusi puu hoolduseks.

Kujunduslõikusel eemaldame kaksikladvalistel puudel ühe konkureerivatest latvadest, samuti kuivanud, ristuvad ning võra sissemusse kasvavad oksad.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).