Olenevalt puu liigist on kändude mädanemine looduslikul või keemilistel viisidel aeganõudev protsess, mis võib ulatuda kümnetesse aastatesse.

Kändude freesimine on kiireim ning lihtsaim võimalus vabaneda puude raiest allesjäänud kändudest.

Freesimisel kasutame kompaktset eritehnikat, mahtudes liikuma ka raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu traktoriga jm rasketehnikaga ligi ei pääse. Erinevalt kändude juurimisest võimaldab kännufreesi kasutamine säilitada ümberkaudse muru ja muu haljastuse, kaevates lahti vaid freesimiseks vajaliku ala kännu ümbrusest ning tagades haljastuse kiire taastamise. Freesimisest tingitud auk maapinnas tagasitäidetakse sama orgaanilise massiga või kaetakse mullaga.

Vastavalt Teie soovidele on kännu asemele võimalik külvata koheselt muru, paigaldada muruvaip või teostada asendusistutus.

Freesimise sügavus sõltub olukorrapõhisest vajadusest. Tavatingimustes piisab 10-15cm freesimisest allapoole pinnasepiiri, kuid freesimise sügavus võib ulatuda kuni 35cm sügavusele.

Freesitud kännud vähendavad haljastushooldustööde kulusid – tasaseid pindu on lihtne niita ja korrastada, kännud ei lõhu haljastushooldustöödel kasutatavaid masinaid,  parandavad haljastuse üldilmet ning annavad juurde vaba pinda.

Lisaks ei anna freesitud kännud võimalust ohtlike seene viljakehade tekkeks, mis eoste paljunemisel tuule abil võivad kahjustada ülejäänut puittaimestikku.

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi. Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).