Meie üheks peamiseks tegevuseks on tagada ohtlike puude langetamine läbimõeldult ning võimalikult ohutult, sh minimaliseerides kõiki võimalike riske.

Kuna iga puu on erinev, teostame eelnevalt põhjaliku analüüsi, mille käigus otsustame millise tehnikaga või millisel viisil on puu kõige mõistlikum langetada.

Olenevalt puu langetamise keerukusest ja ohtlikkusest on puu võimalik langetada üheselt maapinnale või sektsiooniliselt (tükkhaaval). Arboristide vastavat ronimisvarustust kasutades pääseme ka kohtadesse kuhu tehnikaga ligipääs puudub.

Olenevalt puu(de) asukohast omame teadmisi ja koostöö kogemusi nii Maanteeaametiga,- lubade ning kooskõlastuste osas liikluskorraldusel kui elektrisidevõrgu (liini) kaitsevööndi valdajatega kaitsevööndis planeeritavate tööde teostamisel.

Tiheasustusaladel teostab töö arborist kehtiva raieloa alusel.

Informatsiooni raielubade vajalikkuse ja vormistamise osas leiate vastavast kohalikust omavalitsusest või nende kodulehekülgedelt, mille kohased lingid oleme Teile teinud kiiresti ja lihtsasti leitavaks siit.

Tekkinud puitmaterjali käsitleme vastavalt just Teie soovidele!

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).