Puu kui elusorganismi hooldusvajadus ja hooldusviisid sõltuvad sellest, kas tegemist on üksikpuu, puudegrupi, allee või pargipuistuga.

Hooldustööde prioriteedid olenevad sellestki, millises kohas hoonete, rajatiste ja käiguteede suhtes puu kasvab. Mida tihedama asustusega kohas puu kasvab, seda olulisem on pöörata tähelepanu puu hooldamisele.

Puudest on juba varajases eas võimalik kujundada ilusad ja tugeva võraga ohutud puud. Noores eas õigesti hooldatud ja majandatud puude hooldusvajadus on hilisemas eas küllaltki väike. Kui metsakeskkonnas sekkub loodus ise, siis linnakeskkonnas vajavad puud meie sekkumist.

Hoolduslõikuse peamisteks eesmärkideks on:

  • tagada puudele võimalikult pikk eluiga ja esteetiline välimus,
  • vähendada ja ennetada võimalikke ohte ümbritsevatele inimestele, hoonetele ja sõidukitele.

Okste lõikamine on kõige tavalisem võrade hooldamise meetod. Puude hoolduslõikuse käigus eemaldatakse puude võradest kuivad, murdumisohtlikud, kahjustatud, haiged oksad.

Hooldus on oluline osa selleks, et hoida puid väärtuslikena, tervetena ja elujõulistena. Õigeaegne ja asjatundlik hooldus on ka suur kokkuhoid nii ajalises, kui finantsilises mõttes, kulutused on planeeritud, probleemid ennetatud, kahjud ära hoitud!

Tiheasustusaladel teostab töö arborist kehtiva hoolduslõikusloa aluse, kui puu võra on tarvis vähendada rohkem kui 25% . Informatsiooni hoolduslõikuslubade vajalikkuse ja vormistamise osas leiate kohalikust omavalitsusest või nende kodulehekülgedelt, mille kohased lingid oleme Teile teinud kiiresti ja lihtsasti leitavaks siit.

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).