Ehitustööde ajal on tarvis lähedal asuvale puittaimestikule rakendada meetmeid, mis tagaksid puittaimestiku säilimise ning kaitse.

Kavandame kaitsemeetmestiku puittaimede ehitusaegseks kaitseks, lähtudes puu bioloogiast ja puude kaitset reguleerivate normdokumentide nõuetest; ühtlasi teostame kaitsemeetmestikuga ettenähtuid töid.

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi. Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).