Oksapurustaja teenus on mugav ja keskkonnasõbralik viis vabaneda võsastunud alade korrastamisest, puude langetamisel,- või hooldusel kogunenud oksahunnikutest.

Lisaväärtuseks on okste purustamise tulemusel saadav väga mitmekülgselt kasutatav oksamultš.

Tekkinud materjali on võimalik kompostida, kasutada koduaias peenarde või taimede-aluste pindade katmisel vältimaks neis kohtades umbrohu kasvamist, rajada selle materjali abil teeradu vms.

Olenevalt olukorrast ning lähtuvalt Teie soovidest, oksamultši või oksade äravedu/utiliseerimine meie poolt.

Okste purustamiseks kasutame võimekat  professionaalset purustit. Purustavate okste läbimõõt kuni 150 mm.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).