Võsalõikuse teenus on suunatud eelkõige kruntide, tee,- kraaviservade ja põlluäärte puhastamisele võsast.

Kui võsastiku sees leidub puid, siis on valmisolek vajadusel need eraldi vastavalt sobivale viisile langetada.

Lisaks teostame raiejäätmete äravedu/utiliseerimist.

Võsalõikus muudab meid ümbritseva looduse kaunimaks, maa kasutamise otstarbekamaks ja objektide majandamise/hoolduse lihtsamaks ja soodsamaks.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).