Puude raie-ja hoolduslõikusloa andmine on sätestatud piirkondade omavalitsuste määrustega.

Määrused kehtestatakse looduskaitseseaduse ja vastava kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Tartumaa

Võrumaa

Jõgevamaa