Puude seisukorra hindamise eesmärgiks on määrata kindlaks puittaimestiku üldine tervislik seisund, prognoositav eluiga ning vajadusel sobivaimad hooldusvõtted.

Hindamist teostame erinevatel viisidel,- seda nii visuaalse vaatluse teel (puu(de) harude kinnitus, seente viljakehad, mõrad jne) kui  juurdekasvu puuriga, millle abil saame teada mädaniku ulatust, määrata puu(de) vanust.

Puu(de) seisukorra hinnangu väljastame ja vormistame soovi korral ka kirjalikult.

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).