Hekkide hoolduslõikus, piiramine ja noorenduslõikus

Hekke rajatakse väga erinevatel otstarvetel, nii tuulekaitseks, dekoratiivsetel eesmärkidel kui kruntide piiritlemiseks ja privaatsuse loomiseks.

Sõltumata sellest, mis eesmärke hekk täitab ning kas tegemist on vabakujulise või pöetava hekiga tuleks seda regulaarselt pügada. Soodsa vegetatsiooniperioodi korral on kiirekasvulisi hekke vaja lõigata kaks või isegi kolm korda aastat, et saavutada ühtlane ja tihe hekk.

Heki lõikamine soodustab uute kasvude teket, säilitades selle elujõulisuse ning hea väljanägemise.

Ka vabakujulise heki puhul peaks pidevalt eemaldama haigeid oksi ning teadma erinevaid pügamisvõtteid, mille abil säilitada heki elujõud pikkadeks aastateks.

Vastasel juhul ei kasva hekk mitte ainult väga laiaks ja hõredaks, vaid see jääb ka seest tühjaks ehk laasub. Hooletusse jäänud hekk näeb mõne aja möödudes inetu välja.

Hooletussejäetud vana ülekasvanud ja hõreda heki saab korrastada, kuid see on oluliselt aeganõudvam ning töömahukam protsess.

Kulutõhusam on hekk tagasi lõigata 25cm maapinnast, eemaldada ning asendada haiged, nõrgad puud.

Teise variandina on võimalus vana hekk välja juurida ning istutada uus hekk. Juurimine toimub Greiferi kopa abil, kust heki maapealsest osast sikutatakse juured välja.

 Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta)

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

Teenuse miinimum väljasõidu hind on 60 eurot (hind ilma käibemaksuta).